Naar het nieuwsoverzicht

St. Anna Ziekenhuis ontvangt keurmerk Seniorvriendelijk

Het St. Anna Ziekenhuis mag zich opnieuw seniorvriendelijk noemen. Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013 ontwikkeld door seniorenorganisatie KBO-PCOB en wordt elke twee jaar uitgereikt. Het keurmerk toont aan dat de zorg in het St. Anna ziekenhuis is afgestemd op de wensen en behoeften van ouderen.

Over het keurmerk

Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waar de deelnemende ziekenhuizen op worden beoordeeld. Zoals op beschikbaarheid en inzet van een geriatrisch team, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Strengere eisen

De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. Als absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een team geriatrie gehandhaafd, alsmede een goede overdracht na ontslag. In deze ronde is daar onder andere nog bijgekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid en extra aandacht heeft voor ouderen op de spoedeisende hulp.

De scores van ‘t Anna

Het St. Anna Ziekenhuis behaalde de maximale score op de volgende aspecten:

  • aandacht voor zorg in de laatste levensfase
  • de betrokkenheid van de cliëntenraad

Uitstekend scoorde het ziekenhuis op:

  • toegankelijkheid
  • gastvrije ontvangst en inrichting
  • specifieke maatregelen voor ouderen en afstemming met huisarts, thuiszorg en verpleeghuis

Op alle andere onderzochte punten scoorde het Anna goed. 

Ouderen belangrijke doelgroep

Ouderen zijn voor het St. Anna Ziekenhuis een belangrijke doelgroep. Vandaar dat er steeds opnieuw wordt gekeken wat er verbeterd kan worden aan de dienstverlening richting de senioren. En dat er ook dit jaar weer is deelgenomen aan het verkrijgen van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.