Naar het nieuwsoverzicht

St. Anna Zorggroep en Catharina Ziekenhuis willen fuseren

Eind vorig jaar maakten de Raden van Bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hun voornemen voor een fusie in 2018 bekend. Voor het daadwerkelijk zover is, moeten de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt nog instemmen.

Zonder een fusie wordt het voor de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis steeds lastiger om een compleet pakket aan zorg te blijven bieden. Een groot aantal factoren veroorzaakt dit. Denk aan de steeds hogere eisen aan het minimaal aantal behandelingen dat een ziekenhuis per jaar moet doen, de kosten van technologische toepassingen en de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Beide organisaties hebben elkaar nodig. “Door de fusie zijn wij samen in staat om de inwoners van deze regio ook in de toekomst  een breed pakket aan basis- en topklinische (complexe) zorg te bieden“, aldus Ingrid Wolf, voorzitter Raad van Bestuur St. Anna Zorggroep.

Hoe ziet de fusieorganisatie er straks uit?

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis willen fuseren tot één ziekenhuis- en woonzorgorganisatie met één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. Na de fusie zijn er twee hoofdlocaties: Eindhoven en Geldrop. De poliklinieken, Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) en Huisartsenpost (HAP) blijven op beide locaties. De nieuwe organisatie kent straks drie landelijke speerpunten: kanker en hart- en vaatziekten, waarvan het zwaartepunt in Eindhoven zal liggen, en sport & bewegen, met het zwaartepunt in Geldrop. Voor Ananz, bestaande uit vier woonzorgcentra in Geldrop en Heeze, verandert er niets.

Ingrid Wolf: “We weten nu welke richting we op willen met de fusieorganisatie. Nu gaan we inrichten. Dan worden plannen concreet. We kijken goed naar de gevolgen voor onze patiënten en houden hierover contact met onder meer onze cliëntenraden en huisartsen. We proberen het zo te organiseren dat de patiënt zo min mogelijk last heeft van de overgang en vooral kan blijven profiteren van de beschikbaarheid van goede zorg in zijn eigen regio.” 

Wat vindt de verloskundige?

Maartje Kluck, verloskundige uit Heeze/Leende
 “Als verloskundige werk ik veel samen met het St. Anna. We hebben de afgelopen jaren veel opgebouwd. Ik hoop dat we dit meenemen naar de toekomst. Ik hoop dat zwangeren in de regio Eindhoven-Geldrop echt kunnen blijven kiezen voor persoonlijke zorg, die hen en hun kind voorziet van de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats.“

Wat wil de huisarts?

Er is een enquête gehouden onder huisartsen in de regio om hun ideeën en meningen over de voorgenomen fusie op te halen. Wat de huisartsen vooral belangrijk vinden is dat er op beide locaties een breed aanbod aan poliklinieken blijft zodat medisch specialistische zorg toegankelijk en bereikbaar blijft voor alle patiënten in de regio. Dat geeft huisartsen ook de mogelijkheid om snel contact te leggen met een medisch specialist.

Wat vindt de cliëntenraad belangrijk?

Carson Boggs, voorzitter cliëntenraad St. Anna Ziekenhuis
“De cliëntenraad St. Anna Ziekenhuis is vanaf het begin betrokken bij de fusieplannen. Dat is belangrijk. De stem van de patiënt moet gehoord worden en meetellen in de plannen en bij de uitwerking. Wij staan positief tegenover de fusie en zien allerlei mogelijkheden, maar blijven het proces kritisch en nauwlettend volgen. Wij vinden het belangrijk dat het zorgaanbod gewaarborgd blijft voor inwoners van onze regio. En hoewel de fusie voor veel patiënten en inwoners nu nog een ver-van-hun-bedshow is, vind ik het heel belangrijk om tijdig te beginnen met communicatie over de fusie zodat iedereen weet wat hij in de toekomst kan en mag verwachten.“

St. Anna Ziekenhuis

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • de integratie van sociale media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.