Naar het nieuwsoverzicht

St. Anna Zorggroep stimuleert medewerkers actief hun verbeterinitiatieven te verwezenlijken

Komende jaren besteedt de St. Anna Zorggroep heel bewust aandacht aan het stimuleren van innovaties: klein en groot. Bedacht en uitgevoerd door medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Op 8 november onderstreepte Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur, het belang hiervan. Dit deed zij door de lancering van het Sparkle Innovatieplatform. Een platform voor en door medewerkers, dat ruimte en ondersteuning geeft om verbeterinitiatieven te delen, er mee te experimenten en te kunnen realiseren.

“Onze medewerkers zijn de oren en ogen van de Zorggroep"

De St. Anna Zorggroep stimuleert via het Sparkle Innovatieplatform medewerkers hun kennis en betrokkenheid in te zetten om de zorg aan patiënten en cliënten telkens weer een stap verder te brengen. “Onze medewerkers zijn tenslotte de oren en ogen van de Zorggroep. Zij hebben contact met onze patiënten en cliënten. Zij weten wat leeft en hebben allerlei ideeën. Hun betrokkenheid en doekracht willen we ten volle blijven benutten.”, aldus Ingrid Wolf. Tevens wil de Zorggroep medewerkers de kans bieden actief mee te denken en te bouwen aan een prettige en uitdagende werkomgeving, nu en in de toekomst.

Voor en door medewerkers

Het Innovatieplatform bestaat uit drie pijlers. Allereerst is het een podium om goede ideeën te delen en elkaar te inspireren. Tweewekelijks wordt een nieuw initiatief binnen de organisatie in de spotlight gezet. Ook wordt regelmatig een werkbezoek of een inspiratiesessie met ‘iemand van buiten’ georganiseerd. Ten tweede is het een collegiale steun in de rug. Een groep enthousiaste medewerkers, de zogenaamde Sparklers, staat klaar om collega’s met een goed idee, waar nodig, te ondersteunen bij de realisatie hiervan. Dit kan door te helpen bij het opstellen van een planning of begroting, door een klankbord te zijn of door mee te denken wie betrokken zou moeten worden om het idee te kunnen realiseren. Ook kunnen de Sparklers trainingen en workshops verzorgen waarin zij collega’s handvatten en methodieken (o.a. SCRUM) aanreiken om snel en eenvoudig met een idee aan de slag te gaan. Tot slot biedt het platform ook stimuleringsbudgetten. Waar nodig is er via het platform geld beschikbaar om met een idee te experimenteren.

Energie

Hoewel het platform officieel per 8 november is gelanceerd, is in de afgelopen periode niet stilgezeten. Achter de schermen is volop geëxperimenteerd met de drie pijlers van het platform. Dit leidde al tot allerlei ideeën en realisatie van een aantal verbeterideeën. “Ik heb gemerkt hoeveel energie de afgelopen tijd is losgekomen. Ideeën worden breder gedeeld en sneller opgepakt. Ik zie een AnnaBeweegt route over de verpleegafdelingen en nieuwe manieren van voorlichting- en scholing ontstaan. Prachtig. Dat wil ik uitbouwen, want dat is goed voor onze patiënt, onze medewerkers en onze Zorggroep. Het platform is een middel om ons daarbij te helpen”, aldus Ingrid Wolf.