Naar het nieuwsoverzicht

Sterftecijfer 2018 onder landelijk gemiddelde

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor Nederlandse ziekenhuizen het sterftecijfer (de zogenaamde Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR), het aantal patiënten met een Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en de heropnameratio. Op alle drie de indicatoren doet het St. Anna Ziekenhuis het beter dan het landelijk gemiddelde.

HSMR

Bij de HSMR gaat het om het sterftecijfer. Hierbij wordt de werkelijke sterfte afgezet tegen de verwachte sterfte. Bij het berekenen van de verwachte sterfte wordt er rekening gehouden met relevante patiëntkenmerken, zoals leeftijd en conditie van de patiënt en de diagnose.

De HSMR van St. Anna Ziekenhuis over het jaar 2018 komt uit op 88. Er overlijden dus minder patiënten dan dat er volgens het CBS verwacht mag worden. Het sterftecijfer van het St. Anna Ziekenhuis is lager dan het landelijk gemiddelde.

Het HSMR cijfer is opgebouwd uit verschillende Standardised Mortality Ratio's (SMR's), gewogen sterftecijfers per diagnosegroep. Bekijk hier de (H)SMR cijfers 2018.

Onverwacht Lange Opnameduur (OLO)

De indicator ‘Onverwacht Lange Opnameduur (OLO)’ geeft het percentage klinisch opgenomen patiënten met een onverwacht lange opnameduur weer. Dit is een opnameduur die meer dan 50% langer is dan verwacht. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de leeftijd van de patiënt, de hoofddiagnose en de hoofdverrichting.

In 2018 was het landelijk gemiddelde voor de algemene ziekenhuizen 14,9%. In het St. Anna Ziekenhuis was dit 12,4%. Het percentage klinisch opgenomen patiënten met een onverwacht lange opnameduur binnen het St. Anna Ziekenhuis is daarmee statistisch significant lager dan het landelijk gemiddelde.

Heropnameratio

Wanneer een patiënt binnen 30 dagen na ontslag weer wordt opgenomen is er sprake van een zogenaamde heropname. De indicator ‘heropnameratio’ geeft de verhouding weer tussen het aantal werkelijke heropnames en het aantal verwachte heropnames. Het aantal verwachte heropnames wordt door het CBS berekend waarbij ze met diverse patiëntkenmerken rekening houden. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd, geslacht, sociaal economische status en de zwaarte van de diagnose.

De heropnameratio van het St. Anna Ziekenhuis was afgelopen jaar 98, wat betekent dat het aantal heropnames lager is dan dat er verwacht mag worden. De heropnameratio van het St. Anna Ziekenhuis komt overeen met het landelijk gemiddelde (97).

 

St. Anna Ziekenhuis

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • de integratie van sociale media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.