St. Anna Logo

Als Cliëntenraad komen wij op voor de collectieve belangen van iedereen die een beroep doet op het St. Anna Ziekenhuis. Het gaat hierbij met name om het leveren van een bijdrage en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening.

Wij praten en denken actief mee over het beleid en de ontwikkelingen binnen het ziekenhuis en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur.

Onze visie

  • We streven naar kwalitatief goede, snelle en efficiënte zorg inclusief (zo nodig) voor- en nazorg.
  • De behoeften en wensen van de cliënten staan centraal.
  • We richten ons op alle inwoners van het verzorgingsgebied van het Anna Ziekenhuis.

Gevraagd en ongevraagd advies

De raad van bestuur van het Anna Ziekenhuis is verplicht om advies te vragen over de onderwerpen die patiënten raken. In een aantal gevallen mag de raad van bestuur ons advies niet zomaar negeren. We geven ongevraagd advies geven aan de raad van bestuur. Deze rechten zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Voor de cliëntenraad staat altijd het belang van de patiënten, hun familieleden en de bezoekers voorop.

Taken Cliëntenraad

We volgen de ontwikkelingen en het beleid van het ziekenhuis op de voet en gaan ook zelf op onderzoek uit. We overleggen met verschillende groepen binnen en buiten het ziekenhuis om zo het beste advies over de (kwaliteit van de) zorg te kunnen geven. Zo praten wij bijvoorbeeld met de raad van bestuur, managers bedrijfsvoering, de medisch specialisten en externe partijen.

Onderwerpen waar we advies over geven:

Samenstelling en aandachtsgebieden

De cliëntenraad bestaat uit 7 leden met ieder een aantal aandachtsgebieden.

Wij komen allen uit het verzorgingsgebied van het St. Anna Ziekenhuis, zijn er niet in dienst en voelen ons betrokken bij het Anna. We vergaderen 1x per maand.

   

Jeanne Driessen - Engels
Voorzitter

Wet & regelgeving 
Werkwijze CR

Jan Rietsema
Vice voorzitter

Kwaliteit & veiligheid
Digi toegankelijkheid

Cees van Arendonk 
Lid

Hospitality
Werkwijze CR

Joke Foekema – Töns 
Lid

Ketenzorg

 

Esther Goethart 
Lid

Digi toegankelijkheid
Ketenzorg

Anneloes Overvelde 
Lid 

Kwaliteit & Veiligheid
Hospitality

 

Jan Smeets
Lid

Wet & regelgeving

 

Contact

Wij richten ons op het algemene belang van de patiënten, hun familieleden en de bezoekers in het ziekenhuis. Heb je een individuele klacht? Dan verwijzen we je graag door naar de klachtencommissie.

Zijn er onderwerpen waarvan jij vindt dat deze van belang zijn voor de cliëntenraad, neem dan contact met ons op:

E-mail: cliëntenraad@st-anna.nl

Post:
St. Anna Ziekenhuis
T.a.v. cliëntenraad
Postbus 90
5660 AB Geldrop

Jaarverslag 2019 

Lees meer over onze resultaten en activiteiten van het vorige jaar in het jaarverslag 2019

Jaarplan 2020 

In het jaarplan 2020 lees je meer over onze aandachtspunten en activiteiten voor het jaar 2020. 

 

Jeanne Cliëntenraad.JPG

Jeanne over de Cliëntenraad: "Ik vind het belangrijk dat er vanuit de patiënten gedacht wordt"

Lees verder