Cliënten (patiënten) hebben het recht mee te praten en mee te denken over alles wat in een ziekenhuis gebeurt. Hiervoor heeft ook het St. Anna Ziekenhuis een cliëntenraad. De leden van deze cliëntenraad vertegenwoordigen iedereen die met het St. Anna Ziekenhuis te maken krijgt of kan krijgen. Dit kunnen patiënten en hun familie zijn, maar ook bezoekers en patiëntenverenigingen.

Doel van de cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad is om te bevorderen dat de cliënt van het ziekenhuis inspraak heeft bij het zorgdragen voor zo goed mogelijke zorg. De cliëntenraad probeert bij alles wat u in het ziekenhuis kunt meemaken uw positie te verbeteren. U kunt hierbij denken aan de volgende aandachtspunten:

Invloed van de cliëntenraad

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is geregeld dat de raad van bestuur van het ziekenhuis verplicht is over veel onderwerpen een advies aan de cliëntenraad te vragen. In een aantal zaken kan de raad van bestuur zelfs pas een besluit nemen als de cliëntenraad een positief advies heeft uitgebracht. Ook kan de cliëntenraad ongevraagd een advies geven aan de raad van bestuur.

Samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden die zich betrokken voelen bij de zorgverlening van het St. Anna Ziekenhuis. De leden van de cliëntenraad komen allen uit het zorggebied van het St. Anna Ziekenhuis.

De volgende personen hebben zitting in de cliëntenraad van het St. Anna Ziekenhuis: 

   

J. Driessen - Engels (Jeanne)
Voorzitter

J. Rietsema (Jan)
Vice voorzitter

 

W.G.F.J. Langenhuijsen (Willem)
Secretaris

N.D. Geraads (Noortje)
Lid

 

M.A.C. Jansens - Renders (Mia)
Lid

A. Overvelde (Anneloes)
Lid 

 

E. Goethart (Esther)
Lid

 C. van Arendonk (Cees)
Lid

Hoe werkt de cliëntenraad

De cliëntenraad vergadert gemiddeld één keer per maand. Zij houdt zich bezig met aandachtspunten vastgesteld door de cliëntenraad zelf en/of door de raad van bestuur of andere afdelingen van het ziekenhuis. De leden van de cliëntenraad hebben zelfstandig overleg met verschillende groepen in en buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld met de raad van bestuur, afdelingshoofden, de medische staf (medisch specialisten) of patiëntenorganisaties.

Wat de cliëntenraad niet doet

De cliëntenraad behandelt algemene zaken en behartigt niet de belangen van één patiënt.

Openbaarmaking informatie

In het statuut cliëntenraad St. Anna Ziekenhuis is onder andere de samenwerking met het ziekenhuis geregeld. Het statuut kan opgevraagd worden bij het secretariaat van de cliëntenraad. Evenals het werkplan en het jaarverslag. 

Advies aan de cliëntenraad

Wanneer u van mening bent dat bepaalde opmerkingen of adviezen van belang kunnen zijn voor verbetering van de behandeling en/of verzorging van de patiënten, dan nodigt de cliëntenraad u uit deze te sturen aan het secretariaat cliëntenraad via clientenraad@st-anna.nl

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken

Postadres
St. Anna Ziekenhuis
T.a.v. cliëntenraad
Postbus 90
5660 AB Geldrop

Telefoon
040 - 286 4004 (secretariaat cliëntenraad)

E-mail
clientenraad@st-anna.nl 

Jaarverslag cliëntenraad

> Bekijk hier het jaarverslag 2017 (PDF) 

 

Meer informatie kunt u ook terug lezen in de folder De cliëntenraad van het St. Anna Ziekenhuis.

 

St. Anna Ziekenhuis

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • de integratie van sociale media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.