De cliëntenraad vertegenwoordigt alle patiënten en bezoekers van het St. Anna Ziekenhuis en is de gesprekspartner van de raad van bestuur op het moment dat de belangen van de cliënt aan de orde zijn. De cliëntenraad heeft het recht om mee te praten over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor patiënten en bezoekers. In ons ziekenhuis is daarom een cliëntenraad actief.

Doel van de cliëntenraad

De cliëntenraad wil bijdragen aan kwalitatief goede, snelle en efficiënte zorg, afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënten. De cliëntenraad vergadert over belangrijke onderwerpen die cliënten aangaan en geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies aan het ziekenhuis. Het gaat dan onder meer over de volgende onderwerpen:

Invloed van de cliëntenraad

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is geregeld dat de raad van bestuur van het ziekenhuis verplicht is een advies aan de cliëntenraad te vragen over de onderwerpen die cliënten raken. In een aantal gevallen mag de raad van bestuur een advies van de cliëntenraad ook niet zomaar negeren en legt een advies van de cliëntenraad nog meer gewicht in de schaal. Ook kan de cliëntenraad ongevraagd een advies geven aan de raad van bestuur.

Samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit 7 leden die zich betrokken voelen bij de zorgverlening van het St. Anna Ziekenhuis. De leden van de cliëntenraad komen allen uit het zorggebied van het St. Anna Ziekenhuis. Zij zijn niet in dienst van het ziekenhuis.

De cliëntenraad van het St. Anna Ziekenhuis bestaat uit de volgende personen: 

   

Jeanne Driessen - Engels
Voorzitter

Jan Rietsema
Vice voorzitter

Cees van Arendonk 
Lid
 Joke Foekema – Töns 
Lid

 

Esther Goethart 
Lid

Anneloes Overvelde 
Lid 

 

Jan Smeets
Lid

 

Hoe werkt de cliëntenraad

De cliëntenraad vergadert gemiddeld één keer per maand. Hij houdt zich bezig met aandachtspunten vastgesteld door de cliëntenraad zelf. Ook kan de raad van bestuur de cliëntenraad vragen zich in bepaalde onderwerpen te verdiepen. De leden van de cliëntenraad hebben zelfstandig overleg met verschillende groepen binnen en buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld met de raad van bestuur, managers bedrijfsvoering, de medisch specialisten en externe partijen.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken

Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat deze van belang zijn voor de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op.  

Postadres:    St. Anna Ziekenhuis

                      T.a.v. cliëntenraad

                      Postbus 90

                      5660 AB Geldrop

 

Telefoon:     040 - 286 4004 (secretariaat cliëntenraad)

E-mail:         cliëntenraad@st-anna.nl

 

Jaarverslag 2019 

Lees meer over onze resultaten en activiteiten van het vorige jaar in het jaarverslag 2019

Jaarplan 2020 

in het jaarplan 2020 leest u meer over onze aandachtspunten en activiteiten voor het jaar 2020. 

 

Meer informatie kunt u ook terug lezen in de folder De cliëntenraad van het St. Anna Ziekenhuis.

 

St. Anna Ziekenhuis

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • de integratie van sociale media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.