De ondernemingsraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging die de belangen van de medewerkers behartigt.

Het doel van de OR is het toetsen, meedenken, adviseren en meebeslissen(binnen de mogelijkheden van de Wet op de Ondernemingsraden) inzake het beleid en de beleidsvoornemens van de raad van bestuur. Te denken aan arbeidstijden en dienstroosters, personeelsregelingen, reorganisaties, jaarplannen, arbo- en financiële zaken en de begroting.

Medewerkers worden via het personeelsblad Animo en de (op te vragen) notulen van de overlegvergaderingen over de werkzaamheden van de OR geïnformeerd.

Vertegenwoordiging

De medewerkers van de St. Anna Zorggroep worden per 1 mei 2015 voor vier jaar vertegenwoordigd door:

Van links naar rechts, achterste rij: Mike van den Dries (OR lid), Ans Maes (OR lid), Marcel van Loon (voorzitter), Davy Koppen (OR lid), Tom Janssen (OR lid), Marnix Lemmens (OR lid).
Van links naar rechts, voorste rij: Cockie Vernimmen (OR lid), Ingrid Kersten (secretaresse), Luci Manders (OR lid), John Grootzwagers (vice voorzitter).
Zittend: Marijke Janssen (secretaris).

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact op met Marcel van Loon, voorzitter of Ingrid Kersten, ambtelijk secretaresse.
Via telefoon: 040 - 286 46 87 (op donderdag) of e-mail: ondernemingsraad@st-anna.nl

St. Anna Zorggroep
Ondernemingsraad
Postbus 90
5660 AB Geldrop