St. Anna Logo
De ondernemingsraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging die de belangen van de medewerkers behartigt.

Het doel van de OR is het toetsen, meedenken, adviseren en meebeslissen(binnen de mogelijkheden van de Wet op de Ondernemingsraden) inzake het beleid en de beleidsvoornemens van de raad van bestuur. Te denken aan arbeidstijden en dienstroosters, personeelsregelingen, reorganisaties, jaarplannen, arbo- en financiële zaken en de begroting.

Medewerkers worden via het personeelsblad Animo en de (op te vragen) notulen van de overlegvergaderingen over de werkzaamheden van de OR geïnformeerd.

Vertegenwoordiging

De medewerkers van de St. Anna Zorggroep worden per 1 mei 2015 voor vier jaar vertegenwoordigd door:

 

Marcel van Loon
Dagelijks Bestuur Voorzitter OR
SEH Verpleegkundige

Marijke Janssen
Dagelijks Bestuur Secretaris OR
Geriatrie fysiotherapeut Ananz

John Grootzwagers
Dagelijks Bestuur Vice Voorzitter OR
OK assistent Chirurgie
Ans Maes
OR lid Commissie Sociaal Beleid
Opname Coördinator

Luci Manders
OR lid Commissie Sociaal Beleid
Medewerker Astma/COPD dienst

Bjorn Beesems
Aspirant OR lid Commissie Sociaal Beleid, IC verpleegkundige

Cockie Vernimmen
OR lid Commissie VGW
Diëtiste

Mike van den Dries
OR lid Commissie VGW
Applicatiebeheerder/ vakspecialist Laboratorium

Marnix Lemmens
OR lid Commissie VGW
Medewerker Facilitaire dienst

Esther Deckers
Secretaresse OR

 

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact op met Marcel van Loon, voorzitter of Esther Deckers, ambtelijk secretaresse.
Via telefoon: 040 - 286 46 87 (op donderdag) of e-mail: ondernemingsraad@st-anna.nl

St. Anna Zorggroep
Ondernemingsraad
Postbus 90
5660 AB Geldrop