St. Anna Logo
De raad van toezicht ziet toe op de strategie en het beleid van de St. Anna Zorggroep. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in het ‘reglement voor de raad van toezicht van de St. Anna Zorggroep, 29 september 2008'.

Samenstelling raad van toezicht

 
De heer ir. G.A.
Witzel
Voorzitter
  Mevrouw drs. G.M.
Mittendorff
Vice-voorzitter
 
Prof. dr. Chr.
Van der Werken
Lid
  De heer ir. S.A.
Bambach
Lid

Commissies

Remuneratiecommissie
Commissie zorg en kwaliteit
Auditcommissie financiën
Aandachtsgebied huisvesting/vastgoed