AD(H)D poli Geldrop

9880.jpg
St. Anna Logo

De AD(H)D poli is er speciaal voor kinderen en jongeren die aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief zijn en/of impulsief gedrag vertonen. Deze problemen wijzen mogelijk op AD(H)D. De kinderarts of medisch psycholoog kan uw kind naar de AD(H)D poli verwijzen voor uitgebreid onderzoek en behandeling. Op de AD(H)D poli werken een kinderarts, een AD(H)D-verpleegkundige en een psycholoog van de poli medische psychologie nauw samen om in een korte tijd tot een diagnose en een passend behandelplan te komen.

AD(H)D poli in het Anna Ziekenhuis

Voor het eerste bezoek aan de AD(H)D poli ontvangt u een aantal vragenlijsten. Wij vragen u om deze thuis in te vullen en mee te nemen bij de eerste afspraak. De psycholoog ontvangt u en uw kind op de AD(H)D poli. We bespreken eerst de problemen die u en uw kind ervaren. We besteden daarbij aandacht aan de sociale contacten van uw kind en zijn of haar functioneren op school. Ook bespreken we de ontwikkelingen van uw kind. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten. De kinderarts voert daarna een lichamelijk onderzoek uit om eventuele lichamelijke oorzaken uit te sluiten. Dit onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Daarna maakt u een afspraak voor een uitgebreid psychologisch onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op twee ochtenden: de eerste ochtend doen we een intelligentietest en op de tweede ochtend doen we aandachts- en concentratietesten. De resultaten worden met u besproken. Als de diagnose AD(H)D wordt gesteld, kunnen uw kind en u op de AD(H)D poli terecht voor begeleiding en of behandeling. Als er meer aan de hand lijkt te zijn dan alleen AD(H)D, kunnen we u doorverwijzen naar een andere instantie voor eventueel aanvullende behandeling.

Jeugdzorg bij de gemeente

Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp voor kinderen en jongeren (jeugdigen) tot 18 jaar. Sinds 1 januari 2016 valt ook psychosciale zorg voor jeugdigen, zoals ADHD-zorg, onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Deze psychosociale zorg wordt niet langer door de zorgverzekeraar, maar door de gemeente vergoed. Meer informatie hierover leest u in onze folders 'Jeugdzorg bij de gemeente' en AD(H)D poli voor kinderen.

 

Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.