Hoofdpijnpolikliniek voor kinderen Geldrop

9880.jpg
St. Anna Logo

Hoofdpijn komt bij kinderen even vaak voor als bij volwassenen. Als uw kind langer dan 6 weken regelmatig hoofdpijn heeft, kan uw huisarts uw kind doorverwijzen naar de kinderarts. In het Anna Ziekenhuis wordt uw kind onderzocht, behandeld en begeleid op de speciale hoofdpijnpoli voor kinderen.

 

De hoofdpijnpoli in het Anna Ziekenhuis

De kinderarts zal eerst de hoofdpijnklachten van uw kind in kaart brengen. Op de speciale hoofdpijnpoli wordt uw kind daarna onderzocht door de kinderverpleegkundige, fysio-/manueel therapeut en een pedagogisch medewerker of psycholoog. De kinderarts onderzoekt het hart en de longen, test de kracht en het evenwicht en vraagt uw kind een aantal opdrachtjes uit te voeren. Wij vragen aan u als ouder om een vragenlijst in te vullen en om thuis een hoofdpijndagboekje bij te houden. De fysiotherapeut kijkt hoe uw kind staat en of alle wervels wel goed bewegen. De pedagogisch medewerker of psycholoog praat met uw kind over hoe uw kind iedere dag omgaat met de hoofdpijn. In overleg met elkaar bepalen zij hoe het vervolgtraject eruit ziet. Uw kind kan voor uitgebreider onderzoek worden doorverwezen naar het pedagogisch team, de fysiotherapeut of naar de psychologie.

Als uw kind word doorverwezen naar de afdeling psychologie, krijgt uw kind verschillende onderzoeken. Een intelligentieonderzoek, een neuropsychologisch onderzoek waarmee de aandacht, concentratie en het geheugen van uw kind in kaart worden gebracht en een persoonlijkheidsonderzoek om te beoordelen hoe uw kind in elkaar zit en omgaat met angsten of problemen. Ongeveer 2 weken na de onderzoeken krijgt u een adviesgesprek.

Na alle onderzoeken en adviesgesprekken bespreekt de kinderarts of de verpleegkundige hoe we uw kind het beste kunnen helpen. Dit kan zijn door middel van een behandeling om van de hoofdpijn af te komen, of begeleiding om met de hoofdpijn om te gaan. Afhankelijk van de diagnose krijgt uw kind een behandeling van de fysiotherapeut, pedagogisch team of de psycholoog.

Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.