MS-polikliniek Geldrop

9525.jpg
St. Anna Logo

Als bij u de diagnose MS is vastgesteld, verandert er veel voor uzelf en de mensen in uw omgeving.  In het Anna Ziekenhuis kunt u terecht op de speciale MS-polikliniek. Een MS-verpleegkundige helpt u leren omgaan met uw ziekte en biedt algemene zorg. Deze gespecialiseerde verpleegkundige ondersteunt en begeleidt niet alleen u als patiënt, maar ook uw partner/naaste en andere hulpverleners die te maken hebben met MS-patiënten.

 

MS-polikliniek in het Anna Ziekenhuis

De MS-polikliniek is onderdeel van de polikliniek neurologie van het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Als u in ons ziekenhuis onder behandeling bent voor MS, kan uw neuroloog u doorverwijzen naar de MS-verpleegkundige. U kunt ook zelf om een verwijzing vragen. De MS-verpleegkundige geeft u informatie en hulp bij uw praktische vragen. Ze biedt u een luisterend oor voor alle problemen die met uw ziekte samenhangen en is ook de schakel tussen u en uw andere hulpverleners. Zij heeft regelmatig overleg met de verschillende behandelaars die betrokken zijn bij uw zorg, zoals de neuroloog, fysiotherapeut, uw huisarts en de revalidatiearts. Daarnaast kent zij de weg naar instanties zoals de thuiszorg, de gemeente of de patiëntenvereniging. Zij denkt met u mee over het maken van keuzes over de verschillende spuittherapieën en informeert u over de nieuwste medische behandelingen en medicijnen bij MS. De verpleegkundige kan u ondersteunen bij uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld over vermoeidheid of het regelen van woningaanpassingen.

Eens in de 3 à 4 maanden is er op de polikliniek een gemeenschappelijk medisch consult (GMC) voor MS-patiënten en hun partners. Het is een groepsgesprek bij de neuroloog en de MS-verpleegkundige waaraan 6 of 7 patiënten en hun partners tegelijkertijd deelnemen. Door te luisteren naar elkaar en met anderen te spreken, gezamenlijk vragen door te nemen en uitslagen en foto's te analyseren, komen meer onderwerpen aan bod dan in een persoonlijk een-op-een gesprek tussen patiënt en arts en/of verpleegkundige. Dit consult is een poliklinische controle voor MS-patiënten, het is geen groepstherapie.

Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.