Polikliniek revalidatie Geldrop

St. Anna Logo

Door ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunt u belemmeringen ervaren in het dagelijks functioneren. Denk bijvoorbeeld aan praten, schrijven, lezen, staan, lopen, aankleden, huishoudelijke taken, werk, hobby’s en sporten en sociale contacten. Als u deze klachten herkent, kunt u een afspraak maken bij de revalidatiearts op de polikliniek revalidatiegeneeskunde in het Anna Ziekenhuis Geldrop. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere specialist uit ons ziekenhuis. De revalidatiearts helpt u om blijvende beperkingen te voorkomen. Als dat niet mogelijk is, helpt de revalidatiearts u om zo goed mogelijk te leren omgaan met uw beperking in uw dagelijks leven.

 

Polikliniek revalidatie in het Anna Ziekenhuis

Tijdens de eerste afspraak bespreekt u met de revalidatiearts de belemmeringen die u ervaart bij het dagelijks functioneren. U bespreekt ook de (mogelijke) oorzaak van deze belemmeringen. De revalidatiearts zal u vragen wat u hoopt te bereiken en wat uw doelen en verwachtingen zijn. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Als dat nodig is, worden afspraken gemaakt over aanvullend onderzoek, zoals een röntgenfoto. Na alle onderzoeken bespreekt de revalidatiearts de mogelijke behandelingen met u. Samen met u stelt de revalidatiearts doelen vast. Als u een behandeling nodig heeft, kan dat bij een therapeut bij u in de buurt of bij een van de therapeuten in het Anna Ziekenhuis. Als uw situatie daarom vraagt, kan uw revalidatiearts u ook doorverwijzen naar een andere instelling om te revalideren.

 

Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.