St. Anna Logo

In het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) kunt u of uw kind terecht wanneer een behandeling in de algemene tandartspraktijk niet (goed) mogelijk is of specifieke expertise nodig is. U kunt hierbij denken aan:

  • gespecialiseerde kindertandheelkunde
  • problemen met het gebit (prothese)
  • aangeboren afwijkingen
  • tandenknarsen
  • afwijkingen door chemo- of radiotherapie
  • een second opinion

Voor behandeling in ons centrum heeft u of uw kind een verwijsbrief nodig van uw tandarts, huisarts of andere specialist. Hierin moet duidelijk de reden staan waarom u of uw kind naar ons centrum wordt verwezen. Heeft u een verwijsbrief? Dan neemt u de volgende stappen:

  1. U stuurt de verwijsbrief naar het CBT
  2. Een van onze tandartsen beoordeelt of u of uw kind inderdaad in aanmerking komt voor een behandeling
  3. U of uw kind krijgt per post een afspraak thuisgestuurd voor een eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak krijgt u informatie en uitleg over de behandeling. Vervolgens wordt er een aanvraag ingediend bij de zorgverzekeraar. Zodra uw zorgverzekeraar de behandeling heeft goedgekeurd, kan de behandeling gestart worden.

De verwijsbrief kunt u per post of per mail naar onze polikliniek sturen.

Voor de tandarts: st.annakaakchirurgie@zorgmail.nl

Per e-mail: kaakchirurgie@st-anna.nl

Of stuur de brief (zonder postzegel) naar:

St. Anna Ziekenhuis
T.a.v. Afdeling CBT
Antwoordnummer 10031
5660 VB Geldrop

 

Centrum voor bijzondere tandheelkunde in het St. Anna Ziekenhuis

Bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in het St. Anna Ziekenhuis werken tandartsen met specifieke kennis en expertise zoals maxillo faciale prothetiek (MFP). Een MFP-tandarts houdt zich bezig met de tandheelkundige behandeling van aangeboren en niet-aangeboren afwijkingen in het mondkaakstelsel. Denk bijvoorbeeld aan een aangeboren afwijking waarbij meerdere tanden ontbreken of kinderen die zijn geboren met schisis: lip-, kaak- en/of gehemeltespleet. Het team bestaat daarnaast uit een kindertandarts, een gnatoloog (voor kauwproblemen), een mondhygiënisten, preventie-assistenten en een in angst gespecialiseerde tandarts. Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde is onderdeel van de polikliniek kaakchirurgie. Tandartsen van het centrum en kaakchirurgen werken daarom nauw met elkaar samen.