St. Anna Logo

Bij het specialisme geriatrie (ouderengeneeskunde) van het St Anna Ziekenhuis staat de oudere mens centraal. Ons belangrijkste doel is het behoud en herstel van de zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Bij oudere mensen speelt vaak een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen. Daarom kijken we niet naar één probleem, maar naar de hele mens. Veelvoorkomende klachten zijn bijvoorbeeld loopproblemen en vallen, achteruitgang in het functioneren en zelfstandigheid, geheugenproblemen en verwardheid, stemmingsproblemen, gewichtsverlies en incontinentie. Onze klinisch geriaters werken nauw samen met andere zorgverleners binnen en buiten ons ziekenhuis en zijn gemakkelijk bereikbaar voor advies en ondersteuning.

 

Geriatrie in het St. Anna Ziekenhuis

Het St. Anna ziekenhuis heeft veel oudere patiënten en dat aantal zal de komende jaren nog verder toenemen. Daarom is er in het ziekenhuis ook veel kennis over en aandacht voor ouderen. We hebben een verpleegafdeling en een polikliniek geriatrie, maar ook een valpolikliniek en een geheugenpolikliniek.