St. Anna Logo

Bij het specialisme keel-neus-oorheelkunde (KNO) in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop komt u voor onderzoek en behandeling van aandoeningen van de keel, neus en oren. Onze KNO-artsen behandelen ook klachten in het overige hoofdhalsgebied, zoals gezwellen en afwijkingen van gezicht en hals, de speekselklieren, slokdarm en stembanden. Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij ons terecht. Onze KNO-artsen houden zich bezig met alle facetten van het vakgebied keel-neus-oorheelkunde en verrichten zo nodig chirurgische ingrepen. Daarnaast hebben zij zich toegelegd op meerdere aandachtsgebieden. De specialisaties zijn: slaaponderzoek en slaapstoornissen (zoals snurken/OSAS), oorsuizen (tinnitus), oorheelkunde (otologie) duizeligheids- en evenwichtsklachten, neus- en neusbijholtenchirurgie, allergieën (immunologie) en kinder-KNO. Onderzoek en behandeling vinden meestal plaats op de polikliniek en daarnaast in dagbehandeling of tijdens opname op de verpleegafdeling van ons ziekenhuis.

 

KNO (keel-neus-oorheelkunde) in het St. Anna Ziekenhuis

Bij ons specialisme KNO kunt u kwalitatief goede en moderne patiëntenzorg verwachten met persoonlijke aandacht voor patiënt en naaste(n). Na verwijzing door uw huisarts of specialist krijgt u op korte termijn een afspraak bij een van onze KNO-artsen. U blijft vanaf uw eerste polikliniekbezoek steeds bij dezelfde KNO-arts onder behandeling en controle, zowel op de polikliniek als bij opname, behandeling en/of operatie. Uw arts is altijd exact op de hoogte van uw situatie. Ook voor onze KNO-operaties proberen wij de wachttijden kort te houden. Zo kunnen kinderen meestal binnen 2 weken terecht voor operaties als buisjes inbrengen en (neus)amandelen verwijderen. Bij uw zorg werken onze KNO-artsen in multidisciplinaire teams met andere specialisten en afdelingen binnen het St. Anna Ziekenhuis, onder andere met de afdeling klinische neurofysiologie, het slaapcentrum, kinderartsen, kaakchirurgen, oncologen, longartsen en neurologen.

Kliniek met 5 sterren voor Apneu, op basis van patiëntbeoordelingen (geen keurmerk)

Tevredenheidsonderzoek maar diagnose en behandeling van slaapapneu door de ApneuVereniging.