St. Anna Logo

In het oncologisch dagcentrum van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop komt u voor bepaalde therapieën bij kanker en ziekten van bloed, beenmerg en lymfeklieren. Hierbij gaat het om kortdurende behandelingen die in dagbehandeling kunnen plaatsvinden en waarvoor opname in het ziekenhuis niet direct nodig is. Bijvoorbeeld toediening van medicatie via een infuus (zoals chemotherapie en immunotherapie), injecties of een andere therapie zoals een bloedtransfusie. Uw dagbehandeling vindt plaats in een huiselijke kamer met meerdere patiënten tegelijk. U zit gedurende de therapie ontspannen in een gemakkelijke stoel of u ligt op een bed. Tijdens uw verblijf in ons dagcentrum kan uw naaste bij u blijven om u te ondersteunen of voor afleiding en gezelligheid. Voor een behandeling of kuur verblijft u gemiddeld een aantal uren in ons oncologisch dagcentrum. Na afloop mag u weer naar huis.

 

Oncologisch dagcentrum in het St. Anna Ziekenhuis

In ons oncologisch dagcentrum in Geldrop kunt u rekenen op deskundige zorg, persoonlijke aandacht en optimale begeleiding door professionele behandelaars. Er staat een team van deskundigen voor u klaar. De oncologieverpleegkundige brengt in een bloedvat van uw hand of arm een naald in met een kunststof slangetje voor het toedienen van de infuusvloeistof met medicatie. Deze verpleegkundige begeleidt u ook tijdens het verloop van uw behandeling. Uw zorg vindt plaats onder supervisie van een internist-oncoloog of een longarts. Ons oncologisch dagcentrum in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 16.00 uur.