St. Anna Logo

Door ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunt u belemmeringen ervaren in het dagelijks functioneren. Denk bijvoorbeeld aan spreken, schrijven, lezen, staan, lopen, aankleden, huishoudelijke taken, werk, hobby’s en sporten en sociale contacten. Bij het specialisme revalidatiegeneeskunde in het St. Anna Ziekenhuis kunt u met deze klachten terecht voor begeleiding en behandeling. De revalidatiearts helpt u om blijvende beperkingen te voorkomen. Als dat niet mogelijk is, helpt de revalidatiearts u om zo goed mogelijk te leren omgaan met uw beperking in uw dagelijks leven.

 

Revalidatie in het St. Anna Ziekenhuis

Bij het specialisme revalidatiegeneeskunde hechten wij veel waarde aan een persoonlijke band met onze patiënten. We horen graag uw verhaal, zodat we u een behandeling op maat kunnen bieden. U ziet zoveel mogelijk uw eigen arts. Het doel van de revalidatie is dat u zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis in uw omgeving kunt blijven functioneren. De revalidatieartsen in het St. Anna Ziekenhuis werken daarom nauw samen met andere specialisten, zoals de neuroloog, (vaat)chirurg, orthopeed en kinderarts. Ook zijn er gecombineerde spreekuren, bijvoorbeeld met de orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker.