St. Anna Logo

Het Transmuraal team bestaat uit transferverpleegkundigen, cliëntadviseurs en secretaresses.

Begeleiding na uw opname in het ziekenhuis

Als u na uw opname in het ziekenhuis nog intensieve of specialistische zorg nodig heeft, schakelt de afdeling het transmuraal team in.

Zij bespreken samen met u welke mogelijkheden in nazorg er zijn na een op name in het St. Anna Ziekenhuis. Vervolgens begeleiden zij u in de stappen die daarvoor nodig zijn.

Gespecialiseerd in ouderenzorg 

Het transmuraal team is gespecialiseerd in ouderenzorg. Wanneer u een indicatie heeft voor zorg voor één van onze locaties kunt u ook contact opnemen met het transmuraal team. Zij geven u informatie en advies en begeleiden u naar de juiste zorg binnen één van de woonzorgcentra van Ananz, of daarbuiten.