Trombosedienst

trombosedienst9.jpg
St. Anna Logo

Als u antistollingsmedicijnen gebruikt, is professionele begeleiding onmisbaar. U kunt hiervoor bij de trombosedienst van het Anna Ziekenhuis terecht. Wij controleren regelmatig uw bloed en stellen op basis van het resultaat van deze controle en uw medische informatie een persoonlijk doseringsschema voor uw medicijnen vast. Voor een eerste bezoek aan de trombosedienst van het Anna Ziekenhuis heeft u een (her)aanmeldingsformulier van uw arts nodig.

Trombosedienst van het Anna Ziekenhuis

De trombosedienst van het Anna Ziekenhuis controleert regelmatig de antistolling van uw bloed. U kunt bloed laten prikken bij een van de (bloed)afnamelocaties van ons ziekenhuis. Het klinisch laboratorium onderzoekt uw bloed en drukt het resultaat van dit onderzoek uit in INR. 
Voor meer informatie, kijk ook in de folder trombosedienst of op www.trombosestichting.nl.

INR

De afkorting INR staat voor International Normalized Ratio. De INR geeft de mate van antistolling van uw bloed aan. In het begin van de behandeling nemen we vaker bloed af en stellen we soms meerdere malen per week de INR vast. 

Doseerbrief

Meestal ontvangt u de dag na de bloedafname van de trombosedienst per post de doseerbrief. Hierop staat precies vermeld hoeveel tabletten u de komende periode dagelijks moet innemen en een datum voor een nieuwe controle. Uw dosering is persoonlijk en kan dus verschillen van die van andere patiënten. Het kan voorkomen dat een nieuw schema afwijkt van uw vorig schema. Dit wil niet zeggen dat het beter of slechter met u gaat. Als de INR stabiel is binnen de streefwaarden, krijgt u van ons een doseringsschema voor langere tijd.

Digitaal Logboek

Bent u bekend met internet en heeft u een e-mailadres? Dan kunt u gebruik maken van het digitaal logboek. Hiermee kunt u altijd en overal uw uitslagen, doseringen en uw volgende controledatum zien. De gele doseerbrief blijft u ontvangen. Heeft u interesse? Neem telefonisch contact met ons op of stuur een bericht naar trombosedienst@st-anna.nl.

Zelf meten

Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van het zelfmanagement. Met een zelfmeet apparaat dat u in bruikleen krijgt van de trombosedienst kunt u zelf de INR bepalen door middel van een vingerprik. De kosten worden verrekend met uw eigen risico. Wij raden u aan vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar eventuele voorwaarden. Meer informatie over zelfmeten vindt u in de folder "Ik meet zelf".

Belangrijk voor u als trombosepatiënt

Voor belangrijke adviezen, klik hier.

Voor meer informatie over leven met antistolling, klik hier.

Voor informatie over antistollingsmedicijnen, klik hier.

Voor Patiëntenvoorlichting FNT (Nederlands en Engels), klik hier.

Trombosestichting Nederland

Meer informatie over trombose vindt u op: www.trombosestichting.nl 

Op deze website kunt u zich ook inschrijven voor de maandelijkse e-mail nieuwsbrief en het magazine van Trombosestichting Nederland. Dit magazine verschijnt drie maal per jaar.

 

 

ISO 15189 accreditatie trombosedienst

Het kwaliteitssysteem van ons klinisch laboratorium is ISO 15189 geaccrediteerd. Voor de actuele status van onze accreditatie zie de website van de RvA.

Bekijk keurmerk
Behandelingen, onderzoeken en aandoeningen
Filter:
De behandelingen, onderzoeken en aandoeningen worden geladen
Stel je vraagWij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als je daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.