St. Anna Logo

Als u antistollingsmedicijnen gebruikt, is professionele begeleiding onmisbaar. U kunt hiervoor bij de trombosedienst van het St. Anna Ziekenhuis terecht. Wij controleren regelmatig uw bloed en stellen op basis van het resultaat van deze controle en uw medische informatie een persoonlijk doseringsschema voor uw medicijnen vast. Voor een eerste bezoek aan de trombosedienst van het St. Anna Ziekenhuis heeft u een (her)aanmeldingsformulier van uw arts nodig.

Trombosedienst van het St. Anna Ziekenhuis

De trombosedienst van het St. Anna Ziekenhuis controleert regelmatig de antistolling van uw bloed. U kunt bloed laten prikken bij een van de (bloed)afnamelocaties van ons ziekenhuis. Het klinisch laboratorium onderzoekt uw bloed en drukt het resultaat van dit onderzoek uit in INR.

INR

De afkorting INR staat voor International Normalized Ratio. De INR geeft de mate van antistolling van uw bloed aan. In het begin van de behandeling nemen we vaker bloed af en stellen we soms meerdere malen per week de INR vast. 

Doseerbrief

Meestal ontvangt u de dag na de bloedafname van de trombosedienst per post de doseerbrief. Hierop staat precies vermeld hoeveel tabletten u de komende periode dagelijks moet innemen en een datum voor een nieuwe controle. Uw dosering is persoonlijk en kan dus verschillen van die van andere patiënten. Het kan voorkomen dat een nieuw schema afwijkt van uw vorig schema. Dit wil niet zeggen dat het beter of slechter met u gaat. Als de INR stabiel is binnen de streefwaarden, krijgt u van ons een doseringsschema voor langere tijd.

Trombosestichting Nederland

Meer informatie over trombose vindt u op: www.trombosestichting.nl 

Periodiek verschijnt de Nieuwsbrief van de Trombosestichting Nederland.

 

ISO 15189 accreditatie trombosedienst

Het kwaliteitssysteem van ons klinisch laboratorium is ISO 15189 geaccrediteerd.