Trombosedienst

trombosedienst9.jpg
St. Anna Logo

Als u antistollingsmedicijnen gebruikt, is professionele begeleiding onmisbaar. U kunt hiervoor bij de trombosedienst van het Anna Ziekenhuis terecht. Wij controleren regelmatig uw bloed en stellen op basis van het resultaat van deze controle en uw medische informatie een persoonlijk doseringsschema voor uw medicijnen vast. Voor een eerste bezoek aan de trombosedienst van het Anna Ziekenhuis heeft u een (her)aanmeldingsformulier van uw arts nodig.

Trombosedienst van het Anna Ziekenhuis

De trombosedienst van het Anna Ziekenhuis controleert regelmatig de antistolling van uw bloed. U kunt bloed laten prikken bij een van de (bloed)afnamelocaties van ons ziekenhuis. Het klinisch laboratorium onderzoekt uw bloed en drukt het resultaat van dit onderzoek uit in INR.

INR

De afkorting INR staat voor International Normalized Ratio. De INR geeft de mate van antistolling van uw bloed aan. In het begin van de behandeling nemen we vaker bloed af en stellen we soms meerdere malen per week de INR vast. 

Doseerbrief

Meestal ontvangt u de dag na de bloedafname van de trombosedienst per post de doseerbrief. Hierop staat precies vermeld hoeveel tabletten u de komende periode dagelijks moet innemen en een datum voor een nieuwe controle. Uw dosering is persoonlijk en kan dus verschillen van die van andere patiënten. Het kan voorkomen dat een nieuw schema afwijkt van uw vorig schema. Dit wil niet zeggen dat het beter of slechter met u gaat. Als de INR stabiel is binnen de streefwaarden, krijgt u van ons een doseringsschema voor langere tijd.

Trombosestichting Nederland

Meer informatie over trombose vindt u op: www.trombosestichting.nl 

Periodiek verschijnt de Nieuwsbrief van de Trombosestichting Nederland.

13 oktober 2021 - Wereld Trombose Dag 

Op Wereld Trombose Dag, 13 oktober, is er van 15.00 tot 16.30 uur een online bijeenkomst om te vieren dat de trombosezorg in Nederland 50 jaar bestaat. U bent van harte uitgenodigd om online aanwezig te zijn. Verschillende experts vertellen over het verleden, het heden en de toekomst van trombosezorg. Ook zullen er vragen van patiënten worden beantwoord. U leest hier meer informatie over het programma.

ISO 15189 accreditatie trombosedienst

Het kwaliteitssysteem van ons klinisch laboratorium is ISO 15189 geaccrediteerd.

Behandelingen, onderzoeken en aandoeningen
Filter:
De behandelingen, onderzoeken en aandoeningen worden geladen
Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Wij kunnen u via dit formulier geen antwoord geven op medisch inhoudelijke- en spoedvragen. Een afspraak maken kan alleen telefonisch. Neemt u contact op met uw huisarts/ behandelend arts als u vragen heeft over uw persoonlijke gezondheidstoestand, diagnose of een behandeling.