St. Anna Logo

Bij het specialisme urologie in het St. Anna Ziekenhuis komt u (of uw kind) voor onderzoek en behandeling van klachten aan de nieren, urinewegen en mannelijke geslachtsorganen. Bijvoorbeeld als u klachten heeft als nier- en blaasstenen, blaasontstekingen, urine-incontinentie, impotentie, mannelijke onvruchtbaarheid, goedaardige prostaatvergroting, plasklachten (bij man of vrouw), of tumoren in de nieren, blaas, prostaat, testikels, penis of urinewegen. Ook voor een sterilisatie van de man komt u naar onze afdeling. Al onze urologen houden zich bezig met algemene urologie en behandelen en opereren zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast hebben zij zich toegelegd op meerdere aandachtsgebieden, zoals kijkoperaties via laparoscopie, (nier)steenchirurgie, laseroperaties van de prostaat, aandoeningen van de mannelijke geslachtsorganen, kankerzorg, incontinentie en incontinentie bij kinderen. Onderzoek en behandeling vinden plaats op onze polikliniek in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en Eindhoven, in dagbehandeling of tijdens opname op de verpleegafdeling van ons ziekenhuis.

 

Urologie in het St. Anna Ziekenhuis

Bij het specialisme urologie in het St. Anna Ziekenhuis kunt u kwalitatief goede patiëntenzorg verwachten met behandeling op maat en persoonlijke begeleiding. U bent steeds bij dezelfde uroloog onder behandeling, zodat persoonlijke aandacht en het opbouwen van een vertrouwensrelatie mogelijk is. Uw arts is altijd exact op de hoogte van uw situatie. Bij bepaalde zorgtrajecten krijgt u ook een gespecialiseerde verpleegkundige als vast aanspreekpunt: de casemanager urologie. Deze gespecialiseerde verpleegkundige coördineert uw zorg, geeft informatie over uw ziektebeeld, onderzoeken en behandeling en kan u en uw naaste(n) psychosociale begeleiding bieden. Bij uw zorg werken onze urologen waar dat nodig is intensief samen met andere specialisten in ons ziekenhuis, onder andere met internisten, gynaecologen, oncologen, radiotherapeuten en kinderartsen. Ook werken wij in een regionaal samenwerkingsverband samen met urologen uit regionale ziekenhuizen.

Samenwerkingsverband OncoZon

Binnen het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZon) werken 10 ziekenhuizen samen op het gebied van de behandeling van kanker in al zijn vormen.

Groen vinkje voor prostaatkankerzorg, toegekend door de ProstaatKankerStichting.nl en de Levenmetkanker-beweging

Wij voldoen aan de kwaliteitscriteria voor goede ziekenhuiszorg bij prostaatkanker.