040 - 286 43 14 of 040 – 286 4872

Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 11:45 uur - 12:15 uur

casemanager.mammapathologie@st-anna.nl

Locatie: route 55 

 

Expertise

Na mijn specialisatie tot oncologieverpleegkundige heb ik de Leraren opleiding (LOV) afgesloten aan de Hogeschool te Nijmegen en heb ik de overstap gemaakt naar het Catharina ziekenhuis te Eindhoven. Daar ben ik werkzaam geweest bij de urologische oncologie en gynaecologische oncologie als praktijkopleider. In 2009 heb ik de overstap gemaakt naar het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop, omdat mij daar de kans werd geboden om de Master in Advanced and Nursing Practice (MANP) opleiding te doen aan de Hogeschool van Tilburg. Gedurende deze opleiding heb ik als verpleegkundig specialist in opleiding gewerkt op de poli heelkunde, binnen de Oncologische Mammapathologie heb ik benigne borstpatiënten begeleid en behandeld. Dit is nu mijn huidige werkplek. 

Ik heb me gespecialiseerd in de directe zorg voor de borstkankerpatiënt en de patiënt met goedaardige aandoeningen. Naast deze patiëntgebonden taken ben ik een professional die kwaliteit van zorg hoog in haar vaandel heeft staan. Binnen onze setting willen wij als mammateam continue verbeteren en daar werk ik actief aan mee. Ik hecht veel waarde aan de patiënttevredenheid. Mijn expertise ligt tevens bij de eenduidigheid in de behandeling en begeleiding van de vrouw met mastopathie, omdat deze vrouwen mijn inziens ook een evidence based-behandeling en begeleiding verdienen (afstudeer onderzoek). Dit is gelukt met een mastopathie poli. Mijn passie is de oncologie, binnen deze setting ervaar ik veel voldoening en haal ik kracht uit de onder meer de behandeling en begeleiding van vrouwen met borstkanker. 

Een ander deel van mijn werkzaamheden betreft deskundigheidsbevordering door scholingen te geven aan collega’s en professionals. Ik ben lid van het netwerk voor Verpleegkundig specialisten Oncologie, de mammawerkgroep binnen het IKNL (Integraal Kanker Centrum Nederland). Binnen ons ziekenhuis zorg ik er tevens voor dat alle protocollen en richtlijnen worden nageleefd, up to date zijn en blijven.