Ellis Bos (1)

Opleiding

Als klinisch geriater vind ik het belangrijk om goed overzicht te hebben in het totale functioneren van de patiënt. Hierin komen lichamelijke en psychische aspecten aan bod, alsook de sociale situatie en de zelfredzaamheid van de patiënt. Omdat ik hiervoor ook praat over bijvoorbeeld hun familiesituatie of over de bezigheden die hen kwaliteit van leven geven, krijg ik een indruk van de persoon achter de patiënt. Dat is heel mooi aan dit vak, en helpt om samen met de patiënt keuzes te maken over hun medische behandeling.

Binnen het vakgebied geriatrie heb ik speciale interesse in het optimaliseren van het geneesmiddelengebruik bij de oudere patiënt. Naast klinisch geriater ben ik dan ook opgeleid tot klinisch farmacoloog. Binnen het Anna ziekenhuis komt deze kennis van pas in de commissie medicatieveiligheid en de antistollingscommissie. Naast het werk als klinisch geriater in het Anna Ziekenhuis werk ik bij de Universiteit Maastricht in het farmacotherapie onderwijs voor geneeskunde studenten.

Persoonlijk

Sinds 2019 werk ik in het Anna Ziekenhuis als klinisch geriater. Het is erg prettig om in dit relatief kleine ziekenhuis te mogen werken omdat het hier mogelijk is om veel medewerkers te kennen en laagdrempelig met elkaar te overleggen. In het vak van geriater is vaak overleg nodig met andere betrokken specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en vele andere disciplines.