Frank van de Crommenacker

Ik werk al sinds 1985 in het Anna Ziekenhuis. Ik begon hier als leerling-verpleegkundige. Tijdens mijn stage maakte ik kennis met de verloskunde. Toen wist ik dat ik op dit gebied wilde blijven werken. Tot op de dag van vandaag is dit vak mijn passie. Ik heb inmiddels meer dan 4.000 kinderen op de wereld helpen zetten. Bij nog veel meer bevallingen hielp ik bij een deel van de bevalling.

Ik ben begonnen als verpleegkundige. Later heb ik de opleidingen tot verloskundige en physician assistant gevolgd. Om zo mijn kennis van dit vak te verdiepen en te verbreden. Ik hou me vooral bezig met de zorg voor vrouwen met een zwangerschap waarbij complicaties ontstaan.

Aandachtsgebieden

  • Echoscopie
  • Organisatie perinatale audit
  • Organisatie training acute verloskunde

Opleiding

In 1989 rondde ik de opleiding tot A-verpleegkundige af en ging aan de slag op de afdeling verloskunde. Daarna specialiseerde ik me verder in obstetrie (verloskunde) en gynaecologie-verpleegkunde en deed ik de hbo-opleiding Verloskunde. Daarna volgde nog de master physician assistant klinische verloskunde en een opleiding voor het maken van 20-weken-echo’s.