Vanaf mijn 16e wist ik al dat ik kinderarts wilde worden.

Het is een enorm gevarieerd vak waarin alle leeftijden van 0-18 jaar aan bod komen. De ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen naar een zo gezond mogelijke toekomst als volwassene is een dankbaar proces. Niet alleen staat het kind hierbij centraal, ook ouders en het de hele omgeving waarin het kind opgroeit.

Naast algemeen kinderarts ben ik vooral gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD en Autisme. Dit doe ik samen met een toegewijd team, vanuit de medische psychologie en een ADHD verpleegkundige. Eens per 2 weken overleggen we met dit team en indien nodig ook met een contactpersoon vanuit de gemeente en de GGz.

Mijn andere aandachtsgebied is de kindercardiologie, hartproblematiek bij kinderen.

Aangezien ik het doorlopende proces van verbetering heel belangrijk vind in ons werk zet ik me landelijk in voor de kwaliteitsvisitaties van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.