Aandachtsgebieden

  • Hyperventilatie
  • Hartproblematiek
  • Longproblematiek
  • Revalidatie na Covid-19
  • Etalagebenen
  • Aangesloten bij Chronisch Zorgnet