_MG_6294-Polak.jpg

Aandachtsgebieden

 • Electrofysiologie
 • Kindercardiologie
 • Kwaliteitsaspecten

 

Opgeleid in Rotterdam nodigde de maatschap cardiologie van destijds (van Ekelen en van der Horst) mij uit naar Geldrop te komen. Hier werk ik sinds 1991 en geniet van de prettige, betrokken sfeer die het ziekenhuis en vooral de maatschap kenmerkt. Met de nieuwe collegae hebben we het goede weten te bewaren en daar jeugdig elan en recente ontwikkelingen op ons vakgebied aan toegevoegd. Professioneel gezien gaat mijn aandacht vooral uit naar Ethiek en Kwaliteit (bewaking) van de zorg. Communicatie, Organisatie en Attitude blijven constant aandacht vragen van de arts, ten einde de patiënt optimaal te kunnen behandelen en/of begeleiden. Op die wijze behandelen en bejegenen wij de patiënt, zoals wij zelf ook behandeld/bejegend zouden willen worden.


 Anna Ziekenhuis

 • Ethicus, Postdoctorale Beroepsopleiding 'Ethiek in de Zorgsector', centrum voor Ethiek van universiteit van Nijmegen 1996
 • auteur van Niet reanimeren beleid en Euthanasie protocollen, meerdere symposia georganiseerd
 • Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)
 • Intensive Care Commissie
 • Chronische Zorg Commissie

Nationaal


2003-2006:

 • voorzitter van de Commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), die verantwoordelijk is voor bewaking/instandhouding en optimalisering kwaliteit van de in Nederland werkzame cardiologen.
 • invoering gecombineerde opleidings- en kwaliteitsvisitatie
 • invoering voorkomen disfunctioneren beleid
 • Erepenning van de NVVC 

2003:

 • Lid van (het bestuur van) het Accredidatie Overleg, het landelijk overleg van de drie clusters (Huisartsen, Specialisten en Sociaal-Geneeskundigen) over - uniformering van - accreditatie

2005:

 • Samen met Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) oprichter van Accreditatie Bureau Medisch Specialisten (ABMS), één centraal loket voor niet-vakinhoudelijke na- en bijscholing voor alle medische specialismen. Vanaf het begin accrediteur daarvan.

2008:

 • Getuige Deskundige Arrondissementsparket Rotterdam

2012

 • Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN)

2014:

 • Commissie Opleiding en Registratie SCEN (CORS)  

Internationaal

2005-2010:

 • Lid van Union Européenne de Medico-Spécialistes Cardiology Section (UEMS-CS= politieke organisatie van cardiologen in Europa (2 afgevaardigden per land) www.uems.net
 • Lid van de European Board of Accreditation in Cardiology (EBAC) www.ebac-cme.org

2006:

 • Getuige deskundige Old Bailey London

2008-2010:

 • Secretaris van de UEMS-CS  www.uems.net
 • Voorzitter van de EBAC  www.ebac-cme.org
 • Lid qq van Education Committee van de European Society of Cardiology (ESC)www.escardio.org
 • Lid qq van European Board of Specialty in Cardiology (EBSC)