chevron_left Orthopedie
Rogier Van Drumpt

Aandachtsgebieden

  • Knie prothesiologie, zowel volledige prothesen als gedeeltelijke prothesen;
  • Arthroscopische knie chirurgie;
  • Knierevisiechirurgie;
  • Sport-traumalogie;
  • Voet en enkel chirurgie.

Deze video wordt getoond na het accepteren van cookies

'Nog beter worden door specialiseren’  

’Dokter, hoeveel knieën heeft u geopereerd?’, vroeg een  patiënt onlangs aan me. Hoewel ik hem het precieze antwoord schuldig moest blijven, ben ik altijd blij met goed geïnformeerde of nieuwsgierige patiënten. De vraag naar mijn ervaring, is een terechte vraag. Hoe vaker je als dokter een bepaalde ingreep hebt gedaan, hoe groter de kans dat ook de volgende keer succesvol is. Daarom specialiseren we ons als orthopeden steeds meer. Ik specialiseer me steeds verder in de operaties van knie, enkel en voet, en in het aanbrengen van protheses in knie en heup. 

Enorme verbetering leven patiënt

De kwaliteitsverbetering die een prothese in heup of knie in het leven van een patiënt teweegbrengt, is groot. Vaak gaat het om oudere mensen die nog heel veel kunnen en willen, maar slijtageklachten hebben waardoor ze worden geremd. Na de operatie doen zij weer volop mee in de maatschappij.

Dat ik net als mijn vader ook dokter wilde worden, weet ik al mijn hele leven. Hij was kinderarts, een meer beschouwend vak. Ik wil  liever iets constructiefs  doen, en dat kan als orthopedisch chirurg dagelijks. 

Een boeiend onderdeel vind ik de revisiechirurgie; het vervangen van protheses, of delen daarvan. Mensen krijgen tegenwoordig gemiddeld jonger een prothese dan vroeger, daardoor zijn er meer mensen die  aan een tweede of derde prothese toe zijn. In het Anna heb ik meegewerkt aan het opzetten van een speciaal OK-team voor knierevisies. Zo’n geschoold team dat altijd aanwezig is bij deze operatie, dat is uniek in Nederland. De revisiechirurgie is soms mentaal zwaar. Het zijn vaak technisch moeilijkere operaties met meer kans op problemen of complicaties die soms vervelende gevolgen voor de patiënt kunnen hebben.

Vroeger was ik sportduikinstructeur. Ik leerde hierbij veel over omgaan met diverse typen mensen en ik leerde strikt volgens veiligheidsprotocollen te werken. Daar heb ik ook in het ziekenhuis nog dagelijks iets aan. 

Bijzonderheden

  • Zette een gespecialiseerd team op voor knie-revisies. 
  • Doet mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar het perfectioneren van het plaatsen knieprothesen.