Aandachtsgebied

De longverpleegkundige is een verpleegkundige, die zich heeft gespecialiseerd in aandoeningen van de luchtwegen, in het bijzonder astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). Bij haar kunt u terecht met alle vragen of problemen, die te maken hebben met uw aandoening.