Arno Toorians

Aandachtsgebieden

  • Algemene interne geneeskunde
  • Endocrinologie
  • Diabetes mellitus

 

Arno Toorians is in het VUMC Amsterdam opgeleid tot internist. Hij is sinds 2000 geregistreerd als internist en in 2001 geregistreerd met het aandachtsgebied endocrinoloog.

Sinds 2003 is Arno Toorians werkzaam in het St. Anna ziekenhuis. Hij ziet dagelijks een grote verscheidenheid aan patiënten waaronder zeer veel mensen met diabetes mellitus in alle leeftijdsgroepen. Belangrijk doel bij veel mensen in de praktijk en zeker bij mensen met diabetes is het voorkomen van langere termijn complicaties gerelateerd aan de aandoening. Dus, naast korte termijn doelstellingen in de behandeling, heeft de doelstelling van het voorkomen van lange termijn complicaties zoals voorkomen van overgewicht, hart –en vaatziekten een belangrijke plaats in de behandeling.

Met de ervaringen die Arno Toorians opdeed en nog steeds opdoet als behandelaar en ook door het bestuderen van werk van pioniers op dit gebied koos hij ervoor nog nadrukkelijker te focussen op het onderwerp leefstijl aanpassingen. In een tijd met nadruk op geprotocolleerde zorg en werken volgens standaarden vergt het enige moed om leefstijl meer  nadrukkelijk in focus te brengen. Anders gezegd, we moeten verder gaan met leefstijlverandering dan alleen het bieden van foldermateriaal en het kort aanstippen van het belang ervan. Nee, we dienen mensen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het belang ervan en hen te begeleiden bij het nemen van keuzes die verandering bieden. Juist mensen die zijn verwezen naar een internist om reden van niet behalen van streefwaarden of falen therapie laten zien dat het mogelijk is hun farmacotherapie te vereenvoudigen wanneer zij aan voorwaarden van controle op leefstijl willen voldoen. In de eigen praktijk dien ik derhalve te kunnen beschikken over een netwerk van paramedici die meewerken aan dit veranderingsproces. Dat is dan ook een belangrijke reden om op dit pad verder te gaan.

Naast het werk is er ook een privé leven: Arno Toorians is gehuwd met Margot van Well, vader van 2 inmiddels jong volwassenkinderen en fanatiek amateur musicus.