St. Anna Logo

Vanaf 1 januari 2021 brengt het St. Anna  Ziekenhuis het registratietarief in rekening voor het oproepen van patiënten met een chronische aandoening.

Dit betreft op de declaratie van de zorgverzekeraar code 079988 Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. Tot op het heden hebben wij dit tarief (het bestaat sinds 2015) nooit eerder in rekening gebracht, maar door verdere kortingen door verzekeraars en structurele additionele  kosten van oproepsystemen wordt dit tarief vanaf 1 januari 2021 in rekening gebracht bij patiënten. Dit kan ten laste komen van het eigen risico.

Wat is het registratietarief?


Patiënten met een chronisch ziektebeeld (o.a. diabetes, cardiovasculair risico management, Astma en COPD) krijgen periodiek onderzoeken. Dit kan een functieonderzoek zijn, maar er kan ook bloed worden afgenomen dat geanalyseerd wordt. Voor die onderzoeken krijgen de patiënten (op verzoek van hun huisarts) een oproepbrief van het St. Anna Ziekenhuis. Aan deze oproep zijn kosten verbonden voor het aanmelden van de patiënt, het doorvoeren van wijzigingen in de patiëntgegevens, het plannen van de oproepen, het versturen van de oproepbrieven en het eventueel wijzigen van een gemaakte afspraak.