Hartklepafwijking

Lotgenotencontact
St. Anna Logo

Als u een hartklepafwijking heeft, functioneert een hartklep minder goed, waardoor er schade aan het hart kan ontstaan, omdat het harder moet pompen. Als een hartklepafwijking niet op tijd wordt behandeld, kan hartfalen ontstaan. De hartkleppen die in het hart aanwezig zijn, zorgen ervoor dat het bloed de goede kant op kan stromen door op het juiste moment open en dicht te gaan. Een afwijking aan de hartklep kan aangeboren zijn, maar het kan ook ontstaan door ontstekingen en door verkalking van de hartkleppen. Symptomen van een hartklepafwijking zijn:

  • aanvallen van kortademigheid;
  • pijn op de borst;
  • hartkloppingen en flauwvallen.

 

Behandelen van een hartklepafwijking in het Anna Ziekenhuis

Als u een hartklepafwijking heeft, kunt u in het Anna Ziekenhuis terecht voor onderzoeken en een behandeling. Op de polikliniek cardiologie wordt er gestreefd naar zo kort mogelijke toegangstijden. Patiënten kunnen na een doorverwijzing van de huisarts binnen 24 uur terecht voor een afspraak.

Behandelingen en onderzoeken bij hartklepafwijking