Oorsuizen (tinnitus)

Lotgenotencontact
St. Anna Logo

Als u last heeft van oorsuizen (tinnitus) hoort u een geluid dat in werkelijkheid niet aanwezig is. Dit kan een suizend geluid zijn (waar de naam vandaan komt), maar u kunt ook een fluitend, brommend, zoemend, sissend, bonzend, ruisend of piepend geluid horen. Het geluid is bij sommige patiënten af en toe aanwezig, bij anderen is het altijd aanwezig. Er is (nog) geen duidelijke oorzaak voor oorsuizen, maar we weten wel dat oorsuizen vaak samen gaat met gehoorverlies. Er zijn veel mensen die last hebben van oorsuizen, alleen in Nederland zijn het er al ongeveer 2 miljoen. Slechts 1 op de 10 patiënten heeft zo veel last van de klachten, dat zij worden gehinderd in hun dagelijks leven. Voor hen is slapen en concentreren vaak een probleem, waardoor ze zich gespannen, geïrriteerd, machteloos en wanhopig voelen.

 

Behandelen van oorsuizen in het Anna Ziekenhuis

Als u last heeft van het oorsuizen, kunt u een afspraak maken bij de KNO-arts van het Anna Ziekenhuis. De KNO-arts bekijkt uw ziektegeschiedenis, doet een KNO-onderzoek en voert bij u een gehoortest uit. Aan de hand van deze onderzoeken kijkt de arts of een verwijzing naar de tinnitusconsulent zinvol is. Een tinnitusconsulent gaat met u in gesprek over de klachten en geeft advies over een eventuele behandeling.

Behandelingen en onderzoeken bij oorsuizen (tinnitus)