Overbeet

Lotgenotencontact
St. Anna Logo

Wanneer u een overbeet heeft, hebben uw tanden en kiezen niet de juiste verhouding met de kaken. De boventanden staan iets over de ondertanden heen, waardoor de tanden niet mooi op elkaar aansluiten. Een (grote) overbeet kan ervoor zorgen dat u moeite heeft met spreken of met kauwen. Ook kan het zijn dat u geen fysieke klachten heeft van uw overbeet, maar dat u het niet mooi vindt. In alle gevallen kunt u bij ons terecht voor een behandeling.

Behandeling van overbeet in het Anna Ziekenhuis

Een overbeet kan behandeld worden door middel van een beugel. Als dit niet helemaal lukt omdat de stand van de boven- en/of onderkaak afwijkt, kan de overbeet behandeld worden met een chirurgische kaakcorrectie. De gespecialiseerde kaakchirurgen zullen samen met u overleggen wat de meest geschikte behandeling is voor uw overbeet.

Behandelingen en onderzoeken bij overbeet