Plotsdoofheid

Lotgenotencontact
St. Anna Logo

Als u plotsdoof bent, bent u in zeer korte tijd uw gehoor kwijtgeraakt of is uw gehoor in zeer korte tijd verslechterd. Ook kunt u last hebben van oorsuizen.  Plotsdoofheid kan ontstaan door:

  • een virale infectie;
  • een bloedstolsel;
  • ziekten als roodvonk en een hersenvliesontsteking;
  • bepaald medicijngebruik;
  • ongevallen;
  • veel lawaai.

Plotseling doof of slechthorend worden is een aangrijpende gebeurtenis. Door de plotsdoofheid wordt communiceren een stuk lastiger en het kan zijn dat uw toekomstbeeld volledig verandert. Om niet in een isolement te raken, is het belangrijk dat er goede psychische hulp geboden wordt.

 

Onderzoeken bij plotsdoofheid in het Anna Ziekenhuis

De KNO-arts zal in eerste instantie onderzoeken wat de oorzaak is van de plotsdoofheid. Hij of zij zal dan kijken of een gehoortoestel effect zal hebben. Tijdens het consult kunt u alle vragen stellen over de aandoening. Ook kunt u bij ons terecht voor psychische hulp en voor een doorverwijzing naar verschillende hulpverlenende instanties.