St. Anna Logo

Er wordt gesproken van het Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) als u hevig snurkt en als u ’s nachts minimaal vijf keer per uur een apneu hebt. Een apneu is een ademstop van tien seconden, die kan ontstaan doordat tijdens het slapen de bovenste luchtwegen vernauwd raken. Ongeveer 4% van de bevolking heeft een lichte tot ernstige vorm van OSAS. Voorbeelden van klachten zijn:

  • hevig snurken gevolgd door een ademstop;
  • extreme slaperigheid overdag;
  • hoofdpijn in de ochtend;
  • een kort lontje hebben;
  • een hoge bloeddruk;
  • hartkloppingen;
  • concentratieproblemen;
  • nachtplassen en -zweten.

 

Behandeling van slaapapneu en snurken in het St. Anna Ziekenhuis

Wij bieden niet-chirurgische en chirurgische behandelingen aan om u van uw slaapapneu af te helpen. Patiënten met verdenking op OSAS krijgen een nachtelijke slaapregistratie in het ziekenhuis. De uitslag hiervan wordt besproken met de KNO-arts, de longarts, de neuroloog en de kaakchirurg. Uit deze bespreking volgt een behandeladvies. Daarnaast behandelen wij ook patiënten met Centraal Slaap Apneu Syndroom (CSAS) en met Restless Leg Syndroom (RLS).

Behandelingen en onderzoeken bij slaapapneu en snurken