Vernauwing van de halsslagader (carotisstenose)

Lotgenotencontact
St. Anna Logo

Als u carotisstenose heeft, is er een vernauwing in uw halsslagader. De halsslagaders voorzien uw hersenen van bloed en zuurstof. Een vernauwing ontstaat vaak door slagaderverkalking. Slagaderverkalking begint met een ophoping van bloedcellen en cholestrol in de wand van de slagader. Deze ophopingen worden plaques genoemd. Naast dat slagaderverkalking zorgt voor een vernauwing of afsluiting van een slagader, kan er ook een bloedpropje (embolie) afbreken en vastlopen in de hersenen. Hierdoor krijgt het gedeelte van de hersenen dat achter het propje ligt geen zuurstof meer. Dan kan er een TIA of een beroerte optreden. Van een vernauwing in de halsslagader voelt u niets. Vaak wordt een vernauwing pas opgemerkt, als u een TIA krijgt. Symptomen van een TIA zijn:

  • een scheef hangende mond;
  • een verwarde spraak;
  • uitvalsverschijnselen van lichaamshelft;
  • tijdelijke blindheid aan 1 oog.

Behandeling van een vernauwing in de halsslagader in het Anna Ziekenhuis

Als u een vernauwing in de halsslagader heeft, is het belangrijk dat u snel behandeld wordt, voordat u (nog) een TIA of een beroerte krijgt. In het Anna Ziekenhuis kunt u binnen één dag terecht voor een afspraak met de chirurg of neuroloog.

 

Kijk voor meer informatie: www.hartenraad/halsslagadervernauwing

Behandelingen en onderzoeken bij vernauwing van de halsslagader (carotisstenose)