De longverpleegkundige

U bent door uw longarts doorverwezen naar de longverpleegkundige.
Via de poli longgeneeskunde (telefoonnummer 040 - 286 48 71) kunt u een afspraak maken met de longverpleegkundige. Zij houdt spreekuur op werkdagen op de poli longgeneeskunde.

 

Longverpleegkundigen

Op poli longgeneeskunde werken 4 longverpleegkundigen. Ze houden spreekuur voor patiënten met klachten aan de longen of luchtwegen. Een longverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in longziekten zoals Astma, COPD, OSAS of stoppen met roken (BSR).

Wat kan de longverpleegkundige voor u doen

Bij haar kunt u terecht met alle vragen of problemen, die te maken hebben met uw longziekte.

De longverpleegkundige werkt nauw samen met de longarts en andere betrokken hulpverleners zoals de fysiotherapeut, de diëtist, de logopedist, de ergotherapeut en de psycholoog. Ze kan u verwijzen als dat nodig is.

Zij houdt zich vooral bezig met de praktische vragen en problemen die een longziekte met zich meebrengt. Een longziekte kan ingrijpend zijn. De longverpleegkundige biedt begeleiding, advies en ondersteuning voor u én uw omgeving. U kunt hierbij denken aan:

 • Uitleg over uw ziekte.
 • Leren omgaan met uw ziekte.
 • Ondersteuning bij onzekerheid en emoties.
 • Advies over voeding, slapen, beweging en contact lotgenoten.
 • Hulp bij het stoppen met roken.
 • Tijdig leren herkennen luchtweginfecties.
 • Uitleg over uw medicijnen / inhalatiemedicatie / zuurstofgebruik.
 • Verwijzingen naar andere hulpverleners.
 • Onderhouden van contact met de leverancier van uw slaapapneu-apparaat en de zuurstofleverancier.
 • Ondersteuning van mantelzorger(s)

Wat is van belang bij uw afspraken

Voor de eerste afspraak kan het zijn dat u een (digitale) vragenlijst heeft ontvangen. Wij vragen u deze in te vullen en mee te nemen naar de afspraak. De longverpleegkundige neemt voor de eerste afspraak ruim de tijd, houd rekening met ongeveer 30 á 40  minuten. Door het stellen van een aantal vragen krijgt de longverpleegkundige een beeld van uw klachten en problemen.

Bereidt u zich zo goed mogelijk voor op uw afspraak, denk hierbij aan:

 • Kom samen met uw partner of een vertrouwd persoon naar de afspraak.
 • Noteer vooraf de vragen die u heeft en de problemen die u ervaart.
 • Neem al uw medicijnen (inhalatoren) en een medicatie overzicht van de apotheek mee.
 • Neem de inhalator en eventueel ook de voorzetkamer mee.
 • Neem uw slaapapneu-apparaat en masker mee.

Bericht bij verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, geef dit dan altijd en zo spoedig mogelijk door aan de poli longgeneeskunde, telefoonnummer: 040 - 286 48 71.

U helpt hiermee een andere patiënt, die dan in uw plaats kan komen.

Bereikbaarheid longverpleegkundigen

Beter Dichtbij app

24 uur per dag via de app: U kunt hier niet-spoedeisende vragen stellen over bijvoorbeeld uw afspraak, behandeling, klachten, oefeningen of een herhaalrecept. Wij beantwoorden uw vraag uiterlijk binnen 3 werkdagen.

Per Mail

U kunt uw vraag ook stellen via de mail. U kunt hier, met vermelding van uw naam en geboortedatum, niet-spoedeisende vragen stellen over bijvoorbeeld uw afspraak, behandeling, klachten, oefeningen of een herhaalrecept. Deze worden uiterlijk de volgende werkdag beantwoord.

 • longverpleegkundige@st-anna.nl (vragen over Astma, BSR, COPD)
 • osas.verpleegkundige@st-anna.nl (vragen over OSAS).

Telefonisch Van maandag t/m vrijdag houden de longverpleegkundigen dagelijks telefonisch spreekuur van11.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer  040 - 286 41 74. U heeft hiervoor geen bel afspraak nodig.

Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het telefonisch spreekuur kunt u bellen met de poli longgeneeskunde, telefoonnummer 040 - 286 48 71 - keuze 2. (de poli is op dit nummer bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

 

Wie zijn onze longverpleegkundigen?

Rosemary van den Boomen: OSAS
Demelza van Geest: OSAS
Angelique van Dalen: Astma, COPD, OSAS en Stoppen met roken (BSR)
Carlijn van den Hurk: Astma, COPD en stoppen met roken (BSR)